fbpx

GDPR

Asociatia Grund este persoana juridica inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal in Registrul General avand Numarul: 2535 din data de 10/02/2021

a) Introducere

Urmatoarea notificare privind protec?ia datelor este conceputa pentru a va informa cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale ?i drepturile dvs. privind aceasta procesare în conformitate cu Regulamentul general privind protec?ia datelor (“GDPR”) ?i legisla?ia locala în vigoare.

b) Operatorul

Noi, grund.space ale carui drepturi de autor le detine Asociatia GRUND, cu sediul social in România, Bucuresti, sector 3, str. Anastasie Panu nr. 20 bloc C15, scara 3, etaj 4, mail : asociatiagrund@gmail.com reprezentam operatorul în conformitate cu GDPR ?i, prin urmare, suntem responsabili pentru procesarea datelor descrisa mai jos.

Pentru întrebari sau solicitari privind prelucrarea datelor, va rugam sa contacta?i ofi?erul nostru pentru protec?ia datelor, ale carui date de contact le pute?i gasi mai jos.

c) Ofi?er de protec?ie a datelor

Pute?i contacta ofi?erul nostru pentru protec?ia datelor în orice moment utilizând urmatoarele date de contact:

email: asociatiagrund@gmail.com

INFORMATII CU PRIVIRE LA PROCESARE
a) Inregistrarea clien?ilor

Vom procesa datele personale colectate prin intermediul Google Analytics si Facebook Pixel, pentru masurarea reclamelor, pentru rapoartele despre reclame si pentru statistici. Optiunea Publicitate si Analytics ne permite sa cream audiente si sa optimizam pentru conversii.

b) Marketing ?i Analiza Clien?ilor

Vom procesa toate datele dvs. personale care sunt colectate prin diferitele formulare newsletter sau de alt tip, acolo unde sunt specificatea si în timpul tuturor colaborarilor de tranzactionare viitoare, în scopul rela?iilor cu institutiile statului cat ?i a analizei datelor.

De asemenea, va vom contacta în aceste scopuri prin e-mail, SMS, telefon, In scopurile men?ionate mai sus, datele dvs. vor fi stocate în baza noastra de date ?i vor fi îmboga?ite cu date pe care le colectam din surse publice (ex. Social media). Aceasta prelucrare se bazeaza pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 litera f) GDPR. Este necesar sa ne urmarim interesele legitime pentru a ne îmbunata?i serviciile ?i rela?ia cu clien?ii, care reprezinta un factor cheie pentru succesul nostru în afaceri.

Datele colectate ?i stocate ne ajuta sa aflam mai multe despre interesele ?i nevoile dvs. Acest lucru ne permite sa le luam în considerare ?i sa ac?ionam în consecin?a, adica prin comunicarea personalizata.

Toate datele dvs. personale colectate prin formularul online de înregistrare ?i pe parcursul tuturor colaborarilor viitoare vor fi procesate de noi ?i în scopul de a va oferi informa?ii despre campaniile de publicitate ?i de marketing prin WordPress.

Aceasta prelucrare se bazeaza pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 litera f) GDPR.

Este necesar sa urmarim interesele noastre legitime pentru a va informa despre ofertele ?i serviciile noastre ?i de a extinde rela?ia cu clien?ii. În cazul în care ne-a?i dat cosnim?amântul prealabil, vom utiliza, de asemenea, datele dvs. personale pentru a va furniza informa?iile noastre prin e-mail, SMS, telefon. Aceasta prelucrare se bazeaza în mod legitim pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 litera a) GDPR.

c) Beneficiarii datelor

Suntem reprezentati in spatiul online de platfomra www.grund.space, care este activa la nivel national si international.

Pentru a atinge scopurile men?ionate mai sus la punctele 2.a) ?i b), utilizam furnizori de servicii, respectiv imputernici?i conform art. 28 GDPR, de exemplu furnizorii no?tri de servicii pentru hosting, platforma ?i servicii de între?inere, sau furnizorii no?tri de servicii pentru trimiterea e-mailurilor ?i SMS-urilor, contactarea telefonica sau imprimarea de materiale publicitare personalizate.

Ace?tia sunt furnizori externi de servicii care se afla în interiorul Romaniei ?i în afara Uniunii Europene (UE) preum ?i Spa?iului Economic European (EEA).

Asiguram, de exemplu, prin reglementari contractuale, ca ace?ti furnizori de servicii prelucreaza date cu caracter personal în conformitate cu legisla?ia europeana privind protec?ia datelor, pentru a garanta un nivel ridicat de protec?ie a datelor, chiar daca datele cu caracter personal sunt transferate într-o ?ara în care se utilizeaza în mod obisnuit un alt nivel de protec?ie a datelor ?i pentru care nu exista nicio decizie de adecvare a Comisiei UE. Nu se efectueaza alte transferuri de date cu caracter personal catre al?i destinatari, cu excep?ia cazului în care de?inem obliga?ia aceasta prin lege.

Pentru mai multe informa?ii despre protectia corespunzatoare a transferului interna?ional de date sau a copiei acestora, va rugam sa contacta?i ofi?erul nostru pentru protec?ia datelor prin e-mail la adresa: asociatiagrund@gmail.com

d) Furnizarea Obligatorie/Voluntara de Date ?i Durata pastrarii acestora

Furnizarea urmatoarelor date este necesara pentru a putea încheia un contract cu dvs. ?i pentru a procesa înregistrarea clientului:

Restul datelor colectate în cadrul procesului de înregistrare a clien?ilor sunt furnizate de dvs. în mod voluntar. Nu sunteti obliga?i sa ne furniza?i alte date personale decat cele deja mentionate mai sus.

Orice alte date pe care ni le furnizati, in afara de cele deja solicitate de grund.space, vor fi stocate conform procedurii GDPR.

Datele dvs. personale vor fi stocate pana la momentul încetarii rela?iei cu clientul cu excep?ia cazului în care avem obliga?ia legala de a stoca în continuare datele dvs. în scopul de a le prezenta autorita?ilor publice, de exemplu (Instantelor de Judecata, sectiilor de politie, parchetelor, administratiilor financiare, etc)

Stocarea ?i transferul datelor dvs. personale catre autorita?ile publice în scopul îndeplinirii unei obliga?ii legale se bazeaza în mod legal pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 litera c) GDPR.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRA
Ca si persoana vizata, pute?i contacta ofi?erul nostru pentru protec?ia datelor în orice moment ?i în mod gratuit, cu o notificare, folosind datele de contact men?ionate mai sus la punctul 1. c) în vederea exercitarii drepturilor dvs. în conformitate cu GDPR.

ACESTE DREPTURI SUNT URMATOARELE:

DREPTUL DE A PRIMI INFORMA?II cu privire la prelucrarea datelor ?i o copie a datelor procesate (dreptul de acces, articolul 15 GDPR),
DREPTUL DE A SOLICITA RECTIFICAREA DATELOR inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de acces, art. 16 GDPR),
DREPTUL DE A SOLICITA ?TERGEREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ?i, în cazul în care datele cu caracter personal au fost facute publice, transmiterea informa?iilor referitoare la solicitarea de ?tergere catre al?i operatori (dreptul de ?tergere, articolul 17 GDPR),
DREPTUL DE A SOLICITA RESTRIC?IONAREA PRELUCRARII DATELOR (dreptul la restric?ionare a procesarii, articolul 18 GDPR),
DREPTUL DE A PRIMI DATELE PERSONALE cu privire la persoana vizata într-un format structurat, utilizat în mod obi?nuit ?i mecanolizibil ?i de a solicita transmiterea acestor date catre un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR),
DREPTUL DE A SE OPUNE PRELUCRARII DATELOR cu inten?ia de a înceta prelucrarea (dreptul la obiec?ie, articolul 21 GDPR),
DREPTUL DE A RETRAGE ORICÂND UN CONSIM?AMÂNT dat în vederea opririi unei prelucrari a datelor care se bazeaza pe consim?amântul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrarii pe baza consim?amântului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consim?amântului, articolul 7 GDPR).
DREPTUL DE A AVEA O PLÂNGERE la o autoritate de supraveghere daca considera?i ca prelucrarea datelor este o încalcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR).
Datorita posibilelor modificari ale legisla?iei, o modificare a acestor notificari privind protec?ia datelor poate deveni necesara.

În acest caz, va vom informa despre astfel de modificari.

În masura în care modificarile afecteaza o prelucrare care se bazeaza pe consim?amântul dvs., va vom solicita un nou consim?amânt, daca este necesar.

Suntem in continuare la dispozitia dumneavoastra si va asiguram de buna-credinta, pentru ca datele dumneavoastra personale sa fie stocate, conform GDPR.

Echipa GRUND

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *